Geodetická kancelária MHL bola založená  v septembri  roku 1997, ako združenie.

Počet stálych zamestnancov tvoria 4 osoby, z ktorých traja sú zároveň majiteľmi firmy.

Ich odborná a finančná zainteresovanosť je zárukou rýchleho a efektívneho vybavenia Vašich objednávok. Zamestnanci firmy disponujú mnohoročnou odbornou praxou. Náš strojový park sa sústavne rozširuje, používame najpokrokovejšie technológie.

Dbáme o interaktívnu spoluprácu s našimi klientmi, pri možnom maximálnom akceptovaní ich individuálnych požiadaviek. Naše ceny sú dostupné pre najširšie vrstvy obyvateľstva.

Stretnime sa v kancelárií MHL, kde Vás očakávame dynamickým odborným prístupom.

 

Copyright © 2004 MHL Geo. All rights reserved. Webdesign: gART